Цял квартал в Златоград вече е със статут „недвижима културна ценност от Възраждането“ Няма да се допуска ново строителство, при възстановяване на стари сгради се изисква съхраняване на традициите на златоградската възрожденска къща

Старият град на Златоград, или т. нар. „Възрожденски ансамбъл „Динко Чолака“, вече е класифициран на архитектурно-строителна групова недвижима културна ценност от Възраждането и с категория „местно значение“. Заповедта за това е подписана от зам.-министъра на културата Амелия Гешева, публикувана в Държавен вестник.

В квартала, който е обособен и с вече променени условия за устройствено планиране, влизат 120 имота. В поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на единични недвижими културни ценности не се допуска ново строителство в имотите, освен за възстановяване на изчезнали обеми. Не се допуска и надстрояване на недвижимата културна ценност. Изисква се възстановяване на плътните каменни оградни зидове и дървените порти чрез плавно следване на наклона на терена според възрожденската традиция без стъпала в зида.

При благоустрояване на дворовете трябва да се пазят характеристиките им чрез използването на традиционна растителност и настилка от каменни плочи или калдъръм по пътеките. Малките архитектурни форми и други елементи в дворовете да са съобразени с традиционните материали на възрожденския двор. Препоръчват се плътни каменни оградни зидове при спазване на възрожденските принципи чрез плавно следване на наклона на терена, от видима каменна зидария или измазани с гладка бяла мазилка.

В границите на единичните недвижими културни ценности не се допускат видими инсталационни и други елементи на техническата инфраструктура, като слънчеви панели, външни тела на климатичните инсталации, антени и пр. Външните тела на климатичните инсталации трябва да се разполагат на подходящи места, каширани с традиционни материали, без да се изявяват в уличното пространство.

В имоти на сгради от историческия период на груповата ценност, които обемно-пространствено я подкрепят, се допуска пристрояване и надстрояване и подмяна на съществуващото застрояване, като трябва да се използват същите строителни линии към улиците. Със заповедта на зам.-министъра се изисква съхраняване на традиционните за златоградската възрожденска къща обемно-пространствени характеристики, етажност – до три етажа, архитектурен облик, пропорции и материали.

В останалата част от територията се допуска ново строителство, но то трябва да се подчинява на възрожденската традиция по отношение на мащаба, пропорциите и материалите, без имитативно възпроизвеждане на недвижима културна ценност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache