Сурвакат ни за Нова година с по-високи данъци Община Кърджали предлага изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци. Проектът е публикуван на интернет страницата на общинската администрация

На официалната интернет страница на община Кърджали е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Кърджали.

На заинтересованите лица е дадена възможност в 30-дневен срок, считано от 18 ноември, да дадат своите  предложения и становища по проекта. Могат да ги депозират на електронния адрес на общината и в информационния център, който се намира в сградата на общинската администрация.
Изменения ще има в чл. 15  от раздел I „Данък върху недвижимите имоти”. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер на 2,0 на хиляда, е записано в проекта. Съгласно решение на Общинския съвет от януари 2009 г. сега размерът на данъка е 1,2 на хиляда за всички имоти  на гражданите и жилищните имоти на предприятията и 1,3 на хиляда на нежилищните имоти на предприятията.

Предлагат се промени и в раздел “Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин”. При възмездно придобиване на имущество данъкът да е в размер на 2,8 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Сега размерът на данъка е 2,2 на сто.

В проекта за заложени също изменения в раздела за данъка върху превозните средства. Данъците се качват, като размерът на повишението за автомобилите с  различна мощност ще бъде  различно. Екологичният компонент,  който се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила,  също ще бъде повишен.

Вдига се и туристическият данък. По-висок данък ще се плаща и върху таксиметровия превоз на пътници. За календарна година сега е 350 лева. Предложението е да стане 420 лева.

Целта на промените в Наредбата, които трябва да бъдат  приети от Общинския съвет,  е  повишаване на финансовата самостоятелност на общината за изпълнение на местните  политики, покриване на недостига от финансов ресурс за обезпечаване на базовата издръжка на бюджетните дейности на местна издръжка и обслужване на нови дейности и услуги, както  и осигуряване на повече приходи по общинския бюджет.

Валери НЕДЯЛКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache