Общинският съвет в Джебел ще заседава в понеделник в киносалона

Председателят на Общинския съвет в Джебел Сейфи Мехмедали е свикал редовно заседание на Общинския съвет на 23 март от 10 часа в киносалона. В проекта за дневен ред са включени петнадесет точки. Кметът на общината Неджми Али ще предложи приемане на училищната мрежа на територията на общината за учебната 2020/2021 г. списък на общинския жилищен фонд за 2020 г. и отчет за административното обслужване в общината през 2019 г. Съветниците трябва да вземат решение за доставка и монтаж на слънцезащитен навес над гишетата над Паспортна служба в Джебел и допълнителни пейки за Службата, както и да приемат Програма за управление на община Джебел през мандат 2019-2023 г. Ще разгледат годишният отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. На Общинската служба по земеделие ще бъде предоставен за безвъзмездно управление и ползване на имот общинска публична собственост.
Част от точките в проектодневния ред са свързани с разрешаване на процедури по изработване на проекти за подробни устройствени планове.

1 отговор

  1. Анонимен каза:

    A zasto ne na stadiona, na chistata vazduh i na 2 metra distancia?!:)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.