Обявление от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

от

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД и ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 Относно: Промяна в трети прием на Проекти за отпускане на целево финансиране от Фонда за микро, малки и средни предприятия към Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“

Във връзка с постъпили множество запитвания относно удължаване на приемния период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград  и необходимостта от провеждане на консултации по изготвяните проекти, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград, в качеството си на учредители на Фонда, уведомяват жителите на община Крумовград за следното:

1. Срокът за приемане на проекти се удължава до края на май 2020г.;

2. Насрочват се консултации по проектите, които ще се провеждат дистанционно, онлайн, чрез видеоконферентна връзка с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД или на място, както следва:

Във връзка с извънредното положение в страната и предприетите от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД мерки за хигиена и безопасност, консултациите ще се проведат при следните условия:

1. Предварително записан час – може да запишете часовете си по имейл на pr@dundeeprecious.com или чрез обаждане до Хикмет Хасан – специалист „Връзки с обществеността“ на тел. 0893048991;

2.В залата по време на консултациите ще се допускат до двама души едновременно;

3. Всеки желаещ, записан за консултация, изчаква началото ѝ пред сградата на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД (пред входа на Рецепцията);

4. На територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД е задължително носенето на предпазна маска.

5. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД ще осигури маска на всеки записан на място.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на Интернет сайта на Община Крумовград.

г-жа Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград

д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.