България все още е след държавите от ЕС с най-високо ниво на бедност и неравенство в доходите.

Това отчита Европейската комисия в пролетния си доклад за икономическите показатели.

В документа се добавя, че страната ни продължава да бъде сред държавите от ЕС с голям процент на необслужвани кредити, особено за нефинансовите предприятия – фирмите.

Въпреки силния икономически растеж и ниска безработица България догонва бавно останалата част от ЕС, се посочва още в доклада.

Уредбата за надзор на небанковия финансов сектор бе укрепена, но в застрахователния сектор е необходимо допълнително действие. Въпреки силния икономически растеж и ниска безработица България догонва бавно останалата част от ЕС.

В същото време България е единствената страна в ЕС, която спазва критерия за бюджетен дефицит от Договора за Общността, обяви заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис при представянето на пролетния пакет на Европейския семестър.
Същевременно в доклада за страната ни се казва, че продължават да са налице предизвикателствата в борбата с корупцията и все още няма убедителни резултати от наказателни преследвания по такива дела по високите етажи на властта.

В документа се подчертава, че все още не са предприети мерки за намаляване на риска по схемата „гражданство срещу инвестиции“ и се добавя, че тя е породила опасения от рискове, които са свързани и с изпирането на пари.

Подчертава се също така, че недостатъчните инвестиции са пречка за модернизирането на икономиката.

Достъпът до здравеопазване е ограничен поради неравномерното разпределение на оскъдните ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване.

България продължава да е сред държавите членки с най-многобройни смъртни случаи, които се дължат на замърсяването, се казва още в документа.