Общинският съвет в Джебел ще заседава в сряда отново в киносалона

 

Председателят на Общинския съвет в Джебел Сейфи Мехмедали е свикал редовно заседание на Общинския съвет на 27 май. То ще се проведе от 10.00 часа отново в киносалона. В него има достатъчно пространство, за да се спазят всички изисквания за социална дистанция във връзка извънредната епидемична обстановка заради коронавируса, уточни той за „Нов живот”.

В проекта за дневен ред са включени пет точки. Кметът на общината Неджми Али ще внесе предложения за приемане на годишен план за развитие на социалните дейности в общината за 2021 г. и промяна в структурата и общата численост на общинската администрация и дейностите към нея. Съветниците трябва да се произнесат за гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството. Предвижда се също  да разгледат предложения на кмета за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост и за отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на гражданин за лечение.

Валери НЕДЯЛКОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.