Продават двадесет общински жилища в Кърджали на наемателите им по административен ред

На заседанието на Общинския съвет в Кърджали на 28 май кметът на общината д-р инж. Хасан Азис ще поиска от общинските съветници да дадат съгласието си за продажба на двадесет общински жилища по административен ред на наемателите и определяне на пазарните оценки.

С решение на Общинския съвет от януари тази година е одобрено разпределението на общинския жилищен фонд за 2020 г. В програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. , приета от Общинския съвет през февруари тази година, са включени жилищата, определени за продажба по административен ред  съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на община Кърджали.

Заявленията на наемателите за закупуване на жилищата са били разгледани и обсъдени на заседание на жилищната комисия. Те отговарят на условията по Наредбата за покупка на общинско жилище, се твърди в предложението на градоначалника. Пазарните цени на жилищата са обсъдени и приети от Експертен съвет.

Нов живот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.