Учители, културни дейци и зрелостници с отличие от Община Черноочене

В навечерието на светлия празник 24-ти май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост, община Черноочене връчва награди на общо 28 заслужили учители, читалищни и културни дейци и зрелостници от района.
Наградите за учители и директори са за постиженията им с деца в предучилищна възраст, начален етап, основно и гимназиално образование, както и за успехи в гражданското образование и възпитание на децата и учениците или за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството.
За показан отличен успех награди получават 7 зрелостници.
През годините винаги сме отдавали почит на тези, които влагат всеотдаен труд в работата си, заяви  кметът на община Черноочене Айдън Осман.Последните няколко месеца показаха още повече ролята
на образованието и културата в трудни моменти. Похвална е ролята на училищни ръководства, учители, ученици и не на последно място на родителите в образователния процес от ново естество, т. нар „дистанционно обучение, каза Айдън Осман.
Той изтъкна, че един от основните приоритети на общинската управа е подобряване условията, в които се осъществява учебно-възпитателния процес и опазване на училищната и културно-просветна мрежа.
За актуален пример кметът Айдън Осман посочи предстоящото реализиране на спечелен проект на Община Черноочене за модернизация и внедряване на енергийна ефективност на сградния фонд  на Средно училище „Христо Смирненски“ и благоустрояване на дворни площи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В сградите на детските градини в селата Минзухар и Габрово, както и основните училища в Лясково, Паничково и Габрово по спечелен проект от Национален доверителен екофонд ще се подменят съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи.
Учителите, персоналът и учениците на училището ще усетят постигнатите най-високи европейски стандарти за енергоефективност и функционалност на средата за обучение.
И тази година Община Черноочене запази придобивката – извозването на ученици и децата в детските градини до населените места и отпускане на субсидии за читалищата.
Исмет ИСМАИЛ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.