Плащат за събиране виненото грозде на зелено, заради пандемията виното не може да се пласира

Гроздопроизводителите, които желаят да се възползват от мярката „Събиране на реколтата на зелено”  могат да подадат заявление в Изпълнителната агенция по лозата и виното до 5 юни. На тези, на които от Агенцията е издадено удостоверение, могат да внесат в Държавен фонд „Земеделие” заявление за финансово подпомагане в периода 15-19 юни.

„Събиране на реколтата на зелено” е кризисна мярка. Гроздовете трябва да бъдат напълно отстранени, докато са все още зелени, така че добивът от заявената площ за подпомагане да се сведе до нула. Целта на тази мярка, залегнала в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., е да компенсира българските гроздопроизводители, изпаднали в ситуация да не могат да пласират своята продукция поради ниското търсене на винено грозде за суровина. Мярката е част от пакета кризисни мерки, които Европейската комисия одобри за прилагане в държавите членки в условията на пандемията от COVID-19 и затруднените икономически процеси в глобален мащаб.

Според Наредбата срокът за ръчното отстраняване на гроздовете е до 20 юли 2020 г. Преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете се възстановяват на база фиксирана цена от 1155,48 лв./ха.

Министерството на земеделието, храните и горите започва разработване на мярка „Съхранение на вино“ за включването в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Подпомагането на винарските предприятия ще бъде насочено към складиране на вино с цел временното му оттегляне от пазара заради невъзможността да бъде пласирано вследствие на пандемията от COVID-19.

Нов живот

1 отговор

  1. Анонимен каза:

    Като има хубаво грозде ще има хубаво вино и хубава ракия и няма да има толкова заразени и починали от вируса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.