Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби прие Общинския съвет в Ардино

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. на община Ардино прие единодушно на поредното си редовно заседание местният Общинският съвет.

Кметът на общината инж. Изет Шабан отбеляза, че с постановление на Министерския съвет е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински  и частни училища през 2020 г.

Целта на системата от мерки е за гарантиране развитието на дарбите  на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Предвидените с Програмата средства за изпълнение на мерките за закрила на деца с изявени дарби се предоставят на съответните министерства и общините с Постановление на Министерски съвет, като кметовете на общини подават мотивирано искане до съответния министър.

Мерките в програмата са за насърчаване на творческите заложби и потребности на  деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане. Подпомагане за обучения в курсове по изкуства, наука и спорт, както и за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Съветниците утвърдиха още структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена и транспортната схема за учебната 2020/2021 година в община Ардино. Приеха и допълнение и изменение на Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на общината.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения.

Гюнер ШЮКРИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.