Кметът на Ардино инж. Изет Шабан подписа поредния договор с Държавен фонд „Земеделие“

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа анекс към поредния спечелен договор по новия прием на Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Проектът е на стойност 96 308 лв.

По него се предвижда изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на общината, с което ще се създадат условия за развитието на спорта за всички.

„С реализацията на поредния спечелен проект,  искаме да превърнем община Ардино в една от общините в страната с модерна и съвременна спортна база“, заяви кметът инж. Изет Шабан. Той уточни, че ръководството на общината постоянно следи и кандидатства по всяка програма, която е подходяща за тях.

 

Гюнер ШЮКРИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.