В Община Ардино започна  процедура по разработване на План за интегрирано развитие за 2021-2027 г.

????????????????????????????????????

В община Ардино е стартирана процедура по изработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за 7-годишен период  (2021-2027 г.). Той се разработва  в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз. В него ще бъдат определени средносрочни цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с Интегрираната териториална система за развитие в региона и Общия устройствен план на община Ардино.

Кметът на общината инж. Изет Шабан заяви, че този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

В тази връзка, община Ардино представя на вниманието на всички заинтересовани лица кратка анкета в официалната интернет страница на община Ардино. Всеки, който желае,  до30 юли 2020 г., по електронен път или на хартиен носител може да попълни анкетната карта и да я върне обратно в Общинска администрация – Ардино.
Гюнер ШЮКРИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.