Регионална програма по заетост ще осигури доходи на 82 безработни лица

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2020 г.

Заседанието се проведе неприсъствено заради усложнената епидемична обстановка.

От страна на областната и общинските администрации бяха подадени 8 проектни предложения. Всички те са разгледани и класирани съобразно приета по-рано Методика за оценка.

Програмата ще осигури трудови доходи на 82 безработни лица от неравнопоставени групи за срок от 4 месеца. Те ще бъдат ангажирани в дейности за подобряване на техническата и социалната инфраструктура по места от началото на месец август.

Целевите групи са безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица и др.

Партньори по програмата са областна и общинските администрации, Областно пътно управление и Държавните горски стопанства. Финансовият ресурс е 235 514,00 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.