Местна инициативна група „Кирково – Златоград” приема проекти за преработка на селскостопански продукти

Местна инициативна група „Кирково-Златоград“ приема проекти по мярката „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”.

Целта на безвъзмездната финансова помощ е да се подобри дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително преработвателните фирми и предприятия на територията на общината Кирково и Златоград. Въвеждането на нови продукти и технологии, подобряване качеството и безопасността на храните и постигане на стандартите на Европейския съюз, са част от специфичните цели на подпомагането. Могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, признати групи на производители, еднолични търговци и юридически лица.

Проекти се приемат до 4 септември 2020 г. Ще се подпомагат само дейности, който ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Нов живот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.