4 сценария за света след COVID-19

Потреблението, което бе жестоко ударено от коронакризата, остава проблем №1.

Най-много ни притеснява това, че потребителите няма да бъдат основен двигател за растеж, каза министърът на икономиката Емил Караниколов по време на първата дискусия на „Стандарт“ от кампанията „Заедно срещу кризата“, която се проведе в Пловдив. Тревогата му е основателна, защото икономиката ни зависи от европейската, в частност най-вече от германската.

Как ще се развие потреблението в глобален и в локален план? Отговор на този въпрос да проучване, проведено от „LТEchangeur“, център за маркетингови иновации на BNP Paribas Personal Finance и подразделението за проучвания на банката „Обсерватория“. Според него има четири възможни сценария за развитието на света след кризата с COVID-19. През следващите години можем да станем свидетели на един от тях, или на комбинация от два и повече сценария.
60% от хората са убедени, че планетата е достигнала пределната точка и върви към катастрофа
40% от българите очакват, че отговорното потребление ще бъде наложено със закон.

Сценарий 1 Брандовете звезди или „Звездни системи“
Първият възможен сценарий разглежда незабавен отговор на проблемите, предизвикани от Ковид-19, независимо от факта, че е основан на непрекъснат растеж. Той води до разширяване на разликите в рамките на пазара и до
ръст на печалбата за водещите търговци на дребно
което предполага водещите брандове да действат по-отговорно. Този сценарий облагодетелства големите компании и ръста на онлайн потреблението. Това едва ли е успокояващ вариант, като се има предвид, че кризата очевидно ще навреди на много от уязвимите заинтересовани страни, като в същото време не успява да преосмисли тази система и нейното дългосрочно въздействие.

Сценарий 2 Животът ни – наблюдаван и контролиран
Сценарият „Контрол на живота“ предвижда средносрочни мерки, базирани на законодателство и включване на различни групи от населението. Отчасти този сценарий, който може да бъде комбиниран успешно с действията на правителствата, вече се случва благодарение на големите технологични компании в Китай – първата страна, засегната от кризата. Много вероятно е той да бъде приложен и в западните държави, като се има предвид нарастващото влияние на променящи правилата лидери като Google, Amazon, Facebook и Apple.

Сценарий 3 Триумфът на локалното мислене
Сценарият „Произведено локално“ е разработен с цел да бъде естествена краткосрочна тенденция, която подкрепя прогреса на човечеството. Като поставя акцент върху всичко, което е локално, този вариант за развитие на света удовлетворява редица стремежи като проследяемост, околна среда, запазване на работни места на локално ниво, независимост. Идеята е
да се намали влиянието на глобалната свободна търговия
и да се изгради форма на икономическа и социална независимост, което включва засилване на местния стокообмен и на териториалния активизъм. Това предполага локалните общности да имат известно ниво на автономност. Вече наблюдавахме реализацията на частта, свързана с териториалния активизъм, което се случи по естествен път със затварянето на границите и необходимостта от самостоятелно задоволяване на нуждите на различните държави.

Сценарий 4 „Земята в развитие“ – победа на колективния интерес
Четвъртият сценарий, наречен „Земята в развитие“ е дългосрочна визия. Той поставя под въпрос самата идея за досегашното развитие и растеж на всяка цена. В основата на този сценарий е общественият дебат, докато останалите три се основават на спешност на мерките. Този сценарий би могъл да осигури насока за справяне със структурна криза, за чието разрешаване се разчита на колективни действия, съвместими с идеята за устойчивост на живота на Земята.
Основните тенденции, представени в сценарии №3 и №4 – ръст на потреблението на локални продукти и по-отговорно поведение и потребление, бяха изведени и в изданието за 2020 г. на „Обсерватория“ – голямото годишно проучване на групата BNP Paribas Personal Finance, озаглавено „Времето на потребителския активизъм“. Въпреки че то беше проведено преди коронакризата, някои от основните изводи предсказаха бъдещето и могат да бъдат отнесени към днешната ситуация.

Над 14 000 души от 15 европейски държави, сред които и България, заявиха, че според тях Земята е в опасност и за да я спасим, ще трябва да променим поведението си и да бъдем по-отговорни потребители.
„Обсерватория 2020“ показа, че хората ще променят поведението си за да осигурят бъдеще на Земята. Това е основано на вярването на 60% от хората, че планетата вече е достигнала пределната точка и върви към катастрофа.

Според 55% човечеството ще вземе нужните мерки. 56% са уверени, че решението се крие в новите технологии. С цел да предотвратят катастрофата хората биха променили потребителските си навици.
87% от участниците в проучването за готови да намалят битовите отпадъци, които генерират и по-често да поправят различни уреди или мебели вместо да ги заменят с нови модели.
Наблюдава се и готовност за намаляване на потреблението на ресурси и на замърсяващи планетата материали – 85% от хората заявяват, че биха ползвали по-малко вода, електричество и горива. Използването на пластмаса, което е една от най-големите заплахи за планетата, ще бъде намалено от 84% от европейците.

Участниците в проучването „Обсерватория“ също така вярват, че покупката на локални продукти с
по-къса верига на доставка ще помогне на планетата. Това мнение се споделя от 84% от хората. Друга благоприятна стъпка за борба с климатичните промени е скрита в сектор „Направи си сам“. 82% от хората са готови сами да ремонтират домовете и уредите си и дори да готвят вкъщи вместо да се хранят в ресторанти или да поръчват храна.
68% от българите заявяват, че сами са решили да потребяват отговорно, а 92% се определят като отговорни потребители. Този показател е близък до средния за ЕС. Най-много хора приемат отговорното потребление като кауза в Португалия – 83%.

Българите в топ 3 на локалните националисти
Потреблението на локално произведени продукти, което се свързва със сценарий 3, е стъпка към по-отговорно потребителско поведение за 54% от българите. В това отношение ние сме на втора позиция в ЕС заедно с Португалия и сме след Италия с 60%. Потреблението на местни продукти е от най-малка важност за хората в Белгия с 23%.
В България 40% от хората очакват, че отговорното потребление и защитата на околната среда ще бъдат наложени със закони. Това е най-високото ниво в ЕС и е по-високо от средното от 31%.
В дългосрочна перспектива повечето европейци вярват, че отговорното потребление ще бъде наложено от самите потребители. Това мнение се споделя от 35% от участниците в проучването. Само 25% от българите споделят увереността, че потребителите ще променят навиците си сами, докато 64% от унгарците са на тази позиция, което е най-високото ниво в ЕС.
Други 34% от европейците вярват, че промяната в потребителските навици ще бъде наложена с данъци. Те заявяват, че приемането на принципа „Който замърсява, плаща“ ще бъде най-ефективно за спасяването на Земята.
От standartnews

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.