Общинският съвет в Кирково ще проведе редовно заседание в понеделник

Редовно заседание на Общинския съвет в Кирково ще се проведе на 20 юли. В проекта за дневния ред са включени 19 точки. Кметът на общината Шинаси Сюлейман ще внесе предложения за включване на учебни заведения в Списъка със защитени детски градини и защитени училища и в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. Предвижда се съветниците да допълнят Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и да приемат условията за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти.

Част от точките са свързани с изработване,  изменения и одобряване на подробни устройствени планове. Ще бъдат разгледани и няколко докладни записки на кмета във връзка с издаването на заповеди на запаси от община Кирково в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващи авансови плащания по проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Нов живот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.