Обява инвестиционно намерение

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/
”ПЕРПЕРИКОНА“ ООД

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: Изместване на ВЛНН Изв.1, МТТ-Възрожденци в участъка между Ст.2 и Ст.6 включително преминаваща през ПИ 40909.15.55 и ПИ 40909.15.29, гр.Кърджали собственост на Перперикона ООД

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14

Община Кърджали, бул.”България” № 41; e-mail:ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.