Oхридци започнаха учебната година с нови мерки и с 4 нови проекта

ОУ „Св. Климент Охридски“ стартира учебната година със засилен контрол за противоепидемични мерки и нови  идейни проекти  за развитие.

Достъпът на учениците в сградата се осъществява през 3 входа след измерване на температура и дезинфекция. Направен е график за хранене на учениците, с цел избягване на струпвания. Движението в коридорите се извършва еднопосочно, по маркирани участъци с ограждения.

Безспорно за охридци през 2020г. най-атрактивен проект е реализирането на СТЕМ център „Генератор на идеи“ , оборудван с нови технологии и модерна мебелировка, в който ще се провеждат иновативни часове.

Край на скучните родителски срещи! Тази учебна година те ще бъдат нестандартно организирани и финансирани по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. За най-активните се предвиждат грамоти и награди.

НП „Заедно за всяко дете“ продължава традицията за атрактивни извънкласни дейности с участието на ученици, учители, родители и специалисти в различни области. Проектът завърша с екскурзия на учители и родители.

Четвъртия проект е по НП ИКТ – „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование“, който ще обезпечи работата в интерактивна среда.

Очаква се класиране и по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, който ще обхване както работа с деца със СОП, така и целенасочени допълнителни занимания с талантливите ученици на училището.

Продължават дейностите и по трите европейски оперативни програми: АПСПО в предучилищна подготовка, „Подкрепа за успех“ – за допълнителни занимания в 1 – 7 клас и „Образование за утрешния ден“ – за дигитални умения.

Охридци си пожелават здрава и спорна година, за да реализират всички свои идеи и успех на своите ученици и родители!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.