Незрящите от Кърджали отчетоха петгодишната си дейност

Новоизбраният председател  Шюкран Исмаил пожела да работи на доброволни начила

В заведението „Розариум” в Кърджали, при взети мерки за безопасност, се събраха хората със зрителни проблеми от местната организация, за да отчетат своята петгодишна дейност.
В дневния ред бе включен доклад за дейността на  Териториалната организация в Кърджали за периода от 29 май 2015 до септември 2020 година. Бе направен финансов отчет и бяха приети Насоки за бъдещата петгодишна дейност. Бе избран нов председател, Управителен съвет и пълномощници за предстоящото регионално общо отчетно-изборно   събрание.
В доклада, прочетен от Ферихан Орхан, сътрудник в Регионалната организация бе акцентувано на богатия и разнообразен живот на членовете през отчетния период, включващ екскурзии в страната и чужбина, честване на професионални празници като 28 март, 15 октомври – Международен ден на белия бастун, 13 ноември – Световен ден на незрящите… Участието в певчески фестивали, както и в спортни състезания – канадска борба и шах.
В изказванията на членовете Иван Терзиев, Надежда Наумова, Катинка Прокопиева се почувства благодарността за усилията, които полага ръководството, подкрепата от Община Кърджали и местни фирми, за реализацията на изявите им.
За председател на Кърджалийската организация бе избрана Шюкран Исмаил, на мястото на освободената Тюркян Рамадан.
Шюкран Исмаил,   пожела да работи на доброволни начала без заплащане. Бе преизбран Управителен съвет в състав: Мехмед Зекирия Нури и Надежда Минчева Наумова.
Присъстващите  избраха и  пълномощници, които ще представляват организацията на предстоящото регионално общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 23 октомври. В състава му влизат Шюкран Исмаил, Мехмед Нури, Надежда Наумова, Ганиме Зейнеб, Петьо Петров, Иван Терзиев и Петър Копчев.
След тържествения обяд всички присъстващи получиха помощно- технически средства – говорящи апарати за измерване на кръвно налягане, говорящи часовници, сгъваеми и опорни бели бастуни, които ще  направят незрящите малко по-независими и самостоятелни.
Новоизбраният председател Шюкран Исмаил  пожела на всички крепко здраве, висок дух, винаги да се подкрепят и заедно да преодоляват трудностите.

Текст и снимки: Стайко КАФОВ

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.