Национален празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО – КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИ

 

НАЦИОНАЛEН ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО

 „ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ

гр.КЪРДЖАЛИ

31.10. – 01.11.2020 г.

 

 

Националният празник на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите” се провежда ежегодно в гр.Кърджали и е част от празничната програма за Деня на Кърджали – 21 октомври. 

Проявата е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 2020/2021 г. и в Културния календар на Община Кърджали.

От векове  Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата  природа, историческите забележителности и природните й   феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят. 

Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като се направи творческа интерпретация във  всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.

Националният празник на детското изкуство “Вълшебният свят на Родопите” има за цел да запознае участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да  създаде подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

ХІІІ-ти Националният празник на детското изкуство, който ще се проведе на

31 октомври и 01 ноември 2020 г. в гр. Кърджали включва:

 

 • Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите
 • Национален конкурс по фотография   „Фотоприказки”   

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ

СТАТУТ

        Цели: 

 • Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство; 
 • Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.

Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.

 1. Изисквания:
  1. Няма ограничение в техниката на рисуване.  Всяко дете може да участва в конкурса с не

повече от 2 творби.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см. Рисунките не се паспартират.

1.2. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:

           – трите имена на автора, възраст и клас

           – точен адрес и телефон за връзка

           – училище, ЦПЛР

           – заглавие /ако има/

           – име и фамилия на ръководителя.

 1. Възрастови групи:

 Оценка и класиране на участниците  ще се извърши в три възрастови групи:         

                         І група –  6 – 10 г.

                         ІІ група –  11 – 14 г.

                         ІІІ група – 15 – 18 г.

 1. Критерии: оригиналност на идеята, цветово въздействие и композиция, прецизност на изпълнението.
 2. Награди: Ще бъдат присъдени поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди. 

             Изпратените творби не се връщат и остават във фонда на ОДК –  Кърджали.

      Наградените и селектирани от журито рисунки и творби ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”, която ще се открие на 31.10.2020 г. от 17.30 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали. 

     Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.

 1. Срокове:

  Рисунките и творбите трябва да пристигнат в срок до 21.10.2020 г. на адрес:

гр.Кърджали 6600

ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102; ЦПЛР – Общински детски комплекс, За конкурса; 

тел. за информация: 0361 6 23 24, e-mail: odk_ki@abv.bg    

 1. Организация и финансови условия:

   Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури. Наградените ученици се придружават от един ръководител.

   Неполучените награди се изпращат с куриерска служба за сметка на получателя след поискване.

   Разходите за пътни и пребиваване са за сметка на участниците.

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ

„ФОТОПРИКАЗКИ”

СТАТУТ

Цели:

Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.

 Условия за участие:

Право на участие в конкурса по фотография имат всички  ученици от  V до ХІІ клас.

 1. Категории:
  1. Художествена фотография 
  2. Пейзаж и природа
 2. Възрастови групи:

Оценка и класиране на участниците и в двете категории ще се извърши  в две възрастови групи:                              

                – І възрастова група –   V – VІІІ кл.        

                – ІІ възрастова група –  ІХ – ХІІ кл.

 1. Общи условия:
  1. Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и

 цветни снимки до 5 /пет/ броя.

  1. Формат на фотографиите – най-малко 20/30 см.
  2. Показатели за оценка – прецизно техническо изпълнение, художествено решение на

 избраната тема.

  1. Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование на снимката, 

трите имена на автора, клас, училище /ЦПЛР/, град, ръководител, телефон за връзка.

  1. Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на предишни

 конкурси.

  1. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; 

изостряне на изображението; кропване на снимката.

  1. Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки ретуширани дигитално

и съдържащи надписи, графики, рамки или дати.

  1. Компетентно жури ще излъчи победителите.  Класираните участници и техните ръководители

ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.

  1. Ще бъдат присъдени поотделно за училища и центрове за подкрепа за личностно 

развитие І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди. 

  1. Изпратените фотографии не се връщат и остават във фонда на ОДК – Кърджали.
 1. Срокове : Фотографиите за конкурса трябва да пристигнат в срок  до 21.10.2020 г. на адрес:

            6600 гр.Кърджали, ул.”Полковник Дервингов” 1 

            ЦПЛР – Общински детски комплекс, За фотоконкурса

 1. Организация и финансови условия:
  1.  Наградените ученици се придружават от  ръководител или родител.
  2.  Разходите за пътни и пребиваване са за сметка на участниците.

             5.3. Неполучените награди се изпращат с куриерска служба за сметка на получателя след поискване.

Наградените и селектирани от журито фотографии ще бъдат експонирани в Националната изложба „Фотоприказки”, която ще се открие на 31.10.2020 г. от 17.30 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали. 

За въпроси и повече информация:

 тел.: 0361/6 23 24; e-mail: odk_ki@abv.bg   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.