Съобщение от Община Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси / Приета с Решение № 130/28.06.2018 г. на Общински съвет – Кърджали изменена с Решение № 12/31.01.2019 г./

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения в 30- дневен срок, считано от 20.10.2020 г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска администрация – Кърджали, бул. „България“ №41 или на e-mail obshtinakardzhali@kardjali.bg
Общественото обсъждане ще се проведе на 25.11.2020 г. от 17:30 часа в залата на Бизнес инкубатора, ул. „Отец Паисий“ №12, гр. Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.