Фирмите продължават да съкращават хора, всяка трета компания у нас с намалели продажби

32.2% от нефинансовите предприятия посочват, че през септември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 49.5% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 17.8% е имало увеличение

Разпределението по икономически дейности показва, че 37.1% от фирмите в строителството са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, за индустрията този дял е 34.3%. В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби посочват 35.4% от фирмите, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – 30.9%.

По отношение на наетия персонал 17.1% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ – 10.0%, „освобождаване/съкращаване на наети лица“ – 9.1%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 8.3%.

За следващия месец 95.1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.9% – ще преустановят временно дейността си, а 2.2% – ще прекратят дейността си.

Източник: Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.