Фундаментално изследване върху историята на селищата в Източните Родопи подготвя проф. д-р Камен Гаренов – отец Петър

Фундаментално изследване върху историята на селищата в Източните Родопи подготвя проф. д-р Камен Гаренов – отец Петър. Трудът е структуриран в 14 тома. За него отец Петър е събрал 154 601 страници документи, заемащи 73 кашона. Изследователят работи по събирането на документи вече шеста година. Той е посетил библиотеки и архиви в България, Турция и Гърция, но най-ценни за него са документите от църкви и джамии от двете страни на границата. Над 80% от изворовия материал е открит в архивите на храмовете. Много от документите за първи път се превеждат от турски и стават достояние на родната наука. Част от тях той е преписвал на ръка. Проф. Камен Гаренов е обходил лично всички съществуващи днес селища в Източните Родопи. Издирил е  множество мъртви и обезлюдени села. Ползвал е за преводи турски, гръцки, английски. Отец Петър смята, че четиринадесеттомното изследване ще бъде венецът на научната му кариера. Трудът е без аналог в родната историография и краезнание. Изследователят го посвещава на народните будители, събирали зрънце по зрънце фактите за българското минало.
Ще припомним, че светското име на отец Петър  е Камен Манолов Гаренов.  Роден е през 1956 г. в Хамбар дере, Смолянско. Завършил е „Богословие“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 1992 г. е ръкоположен в свещенически сан в Араповския манастир и приема името Петър. Осъществява мисии при българите в Турция, Бесарабия, Македония, Румъния.  От 2001 г. преподава в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”.  Автор е на 7 книги и 19 научни студии. Отец Петър владее перфектно руски и турски език, носител е на наградата „Мултикултурният човек”.
Фундаменталното изследване върху селищната система е подпомагано от ръководството на Пловдивския университет. Голяма част от средствата обаче за пътуванията са лични. Само за ксерокопия на документи са заделени 15 000 лв.
Отец Петър е изцяло посветен на начинанието. Той споделя, че за него националната памет е много важна. От особено значение е историята на селищата, защото тя се забравя. С урбанизацията губим родовата си памет. Затова освен живите села посещава и мъртвите и обезлюдените. Те са заличени още при Руско-турската война от 1877-1878 г. и от Балканската война от 1912-1913 г.
Отец Петър отбелязва, че в наличната до момента литература много български села са представяни за турски, като село Аврен, Крумовградско. В същото време малко от турските села са детайлно изследвани. Срещах много трудности с имената. Българите трудно изричат правилно названията на турските села, подчертава проф. Гаренов.
Работното заглавие на фундаменталното изследване е „Селища в Източните Родопи. Археологически, исторически и етнографски бележки на терен в XIV тома”. Първият том вече е структуриран. Той съдържа тематичен обзор с увод, извори, историографски аспекти, цел, бележки. Първият раздел съдържа анотации на населените места в Източните Родопи, които са се намирали в сегашните политически граници на Р България. Той ще бъде на български, гръцки, турски и английски. Вторият раздел съдържа анотации за селища на гръцка територия. В приложенията са важни Обща карта на Източните Родопи с квадратни координати и Общ списък на селищата в Източните Родопи и др.
Отец Петър планира вторият том да съдържа данни за Смолянско.

Георги КУЛОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.