9 са подадените декларации в НАП Кърджали в първия ден на кампанията

Данъчна кампания 2021 започна спокойно в офис на НАП Кърджали на 11 януари. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена още същия ден в офиса на приходната администрация. Клиентът е подал годишната декларация,  за да се възползва от данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, съобщиха от офиса на приходната агенция. Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg., като формуляри са достъпни и в офиса на приходната агенция в Кърджали. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с Персонален идентификационен код (ПИК). Персоналният код е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на НАП.
Към този момент са подадени общо 9 бр. декларации, от които 8 са по електронен път, /с ПИК 6 бр. с КЕП 2 бр./ и 1 декларация е подадена в офиса на НАП.
„В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.“, допълни директора на приходната администрация в Кърджали г-жа Елван Гюркаш.
Тя допълни още, че физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци, включително ЕТ , както и физическите лица – земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишна данъчна декларация за придобитите през 2020 година доходи от 1 март до 30 юни 2021 г. и внасят дължимия данък по декларацията до края на месец юни.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2021  година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден, напомнят от приходната администрация. Отстъпката може да се ползва при условие, че лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъка за довнасяне е платен в срок до 31 март. Общия размер на ползваната отстъпка не може да превишава 500 лв.
Срокът за подаване на годишни данъчни декларации от фирмите  / по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/ е от 1 март до 30 юни. Това е и срока за деклариране на данъка върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези налози е 30 юни.
И през тази данъчна кампания лицата имат възможност  еднократно в срок до 30.09.2021 г. да подадат коригираща данъчна декларация.
От 01.01.2021 г. размера на месечния осигурителен доход е 650 лв.;
-минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски стопани остава  420 лв.;
-максималния месечен размер на осигурителния доход остава 3 000 лв.;
-размерът на здравноосигурителната вноска се запазва 8 на сто – или минималната вноска за здравно осигуряване става 26,00 лв.
От офиса на приходната администрация в Кърджали напомнят, че клиентите на НАП, притежатели на платежни карти, могат за превеждат без такси дължимите данъци и осигурителни вноски, както и задължения към други институции, предадени за събиране от приходната агенция, чрез портала на агенцията за електронни услуги или чрез инсталираните ПОС терминали в салоните за обслужване. От там уточняват и предимствата на картовите преводи, които веднага след получаване на потвърждението от банката – издател на картата, плащането на задължението се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента.
Близо 164,5 млн. лв. са приходите в НАП Кърджали за 2020 г.
Почти 164 500 000 лв. са постъпленията в офиса на НАП в Кърджали през 2020 година, съобщават от приходната администрация. Въпреки извънредната обстановка в условия на пандемия, в която работи бизнесът, фирмите и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, отчитат от офиса на агенцията в Кърджали.
Данъчните приходи възлизат общо на 63 314 731 лв. от тях 25 452 275 лв. са платени от физическите лица за данъка върху доходите, а над 10 740 000 лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци.
Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 97 139 597 лв., като от тях над 56 милиона лв. са за държавно обществено осигуряване, близо 27 300 000 лв. – за здравноосигурителни вноски и малко над 12 милиона лева – за задължителното пенсионно осигуряване, сочи отчета на НАП в Кърджали.
От приходната агенция коментират, че 2020 година се е оказала и година на ясно изразената данъчна солидарност. Някои икономически сектори са били тежко засегнати , други са преживели подем, но общото е ,че независимо от трудностите бизнесът и гражданите коректно са спазвали ангажиментите си към бюджета.
Близо 16 хиляди са посетили НАП Кърджали през 2020 година заради здравния си статус
49 335 данъкоплатци и осигурители са обслужени в офиса на НАП в Кърджали през 2020 година, сочи справка от Системата за управление на опашките в приходната администрация.  15 979 граждани са посетили приходната администрация в областния град по повод изясняване на здравно осигурителния си статус. 10 497  са посетили офиса на приходната администрация за издаване на удостоверение и уточняване на задължения. 4 457 са задължените лица подали данъчни и осигурителни декларации.
За плащане на задължения с карта през физически-ПОС терминал са посетили приходната администрация 6 201 лица. Гражданите все по-често предпочитат да платят чрез ПОС устройство заради липсата на такси при извършване на операцията, а и предимството, че плащането достига веднага до НАП и автоматично се отразява в данъчно – осигурителната сметка на клиента.
Системата за управление на опашките позволява и стриктен контрол при обслужването на гражданите. Системата автоматично отчита както средното време за изчакване и за обслужване, така и средното време, за което даден инспектор извършва съответната административна услуга.
6,44 минути е средното време за изчакване на клиент през годината, а 11 мин. за обслужването му в НАП Кърджали.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.