Георги Кючуков, общински съветник от БСП, предлага детските градини да минат на делегиран бюджет

До

Кмета на Община Кърджали  Инж. Хасан Азис

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Георги Тончев Кючуков – общински съветник от БСП
Относно: Промяна в модела на финансиране на детските градини на територията на община Кърджали

Уважаеми г-н Кмет,

Обръщам се към Вас, след като в качеството ми на председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания проведох разговори с част от директорите на детски градини на територията на община Кърджали, по време на които обсъдихме проблеми, свързани с тяхното финансиране. Повечето от тях са на мнение, че въвеждането на делегирани бюджети като формула за финансирането им ще подпомогне значително тяхната дейност и ще предотврати затрудненията, които изпитват към този момент и за които Община Кърджали е уведомявана нееднократно.

Напомням, че персоналът в детските заведения не бе получавал с години допълнително материално стимулиране. Считам, че това е несправедливо с оглед техния труд, свързан с отглеждането, възпитанието и ограмотяването на нашите деца! Въвеждането на делегираните бюджети като формула на финансиране на училищата дава положителен резултат и предполага, че това ще се случи и с детските градини.

Надявам се и апелирам към Вас като кмет на Община Кърджали да предприемете необходимите действия в тази посока!

гр. Кърджали                                  С уважение:

21.01.2021 г.                                   /Г. Кючуков/

2 коментара

  1. идея си нямате каза:

    И допълнителни задължения ще имат за щат – счетоводство и контрол + провеждане обществени поръчки за храна, превоз и оборудване. Сега се провеждат от обединено счетоводство

  2. Анонимен каза:

    До кога дивотиите Ви с багдасара?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.