Кметът на Крумовград ще се отчете пред Общинския съвет за свършеното през 2020 година

Общинският съвет в Крумовград ще заседава на 26 февруари.

В проекта за дневен ред са включени над десет точки. Кметът на общината Себихан Мехмед ще внесе предложение за допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград. Съветниците трябва да одобрят бюджетна прогноза на местните дейности на общината за периода 2022-2024 г. Кметът на общината ще направи отчет за изпълнение на програмата за управление за мандат 2019-2023 г. през 2020 г.

Предвижда се още местните парламентаристи да гласуват отчети за изпълнение на годишния план за младежта и спортния календар и да приемат нов план за младежта и нов спортен календар. Ще одобрят програма за развитие на читалищната дейност и културния календар на общината за 2021 г.

 

Нов живот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.