Общинският съвет в Черноочене ще гласува новия бюджет на общината в четвъртък

Общинският съвет в Черноочене ще заседава на 25 февруари от 14.00 часа в салона на читалище „Пробуда”. Според проекта за дневен ред две са основните точки, които трябва да разгледат местните парламентаристи. Кметът на общината Айдън Осман ще внесе предложение за приемате на бюджета на общината за 2021 година. Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер ще предложи изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от поземлен имот в землището на село Каблешково, е друг въпрос, по който съветниците трябва да вземат решение.

Нов живот

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.