36% от 16-годишните момичета пушат, 64% от българите: Спрете рекламите!

Коалицията за живот без тютюнев дим иска политически решения

Политическите сили, регистрирали се за участие в парламентарните избори, да включат в предизборните си програми решения на проблема с тютюнопушенето в България. За това призоваха от Коалицията за живот без тютюнев дим.

От организацията подчертават, че тютюнопушенето е сред най-сериозните проблеми, засягащи здравето и благополучието на българите. Според данни от току-що проведено проучване голяма част от младите хора у нас подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюна.

Децата в България пропушват твърде рано – 36% от момичетата и 27% от момчетата на 16 години пушат ежедневно. Общо 32% от българските шестнадесетгодишни са употребявали цигари поне веднъж през последните 30 дни, докато средната стойност за Европа е 20%, обясняват от коалицията.

Необходими са ясна политическа воля за промяна на тази плашеща статистика и законодателни промени в съответствие с Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, по която България е страна, пишат до политическите сили от Коалиция за живот без тютюнев дим.

От обществената формация настояват кандидатите на изборите да включат в програмите си 7 мерки: подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити и на някои открити обществени места, въвеждане на ясни правни определения, например за „закрито обществено място“ и „тютюнопушене“, в Закона за здравето и други нормативни актове; пълна ефективна забрана на външната реклама, излагането на тютюневите изделия в местата за продажба и забрана за промоция и спонсорство от страна на тютюневата индустрия; повишаване на акциза на тютюневите изделия – в това число и на нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари; подписване и ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО (РККТ); активна превантивна комуникация на държавата и помощ за желаещите да спрат да пушат; ефективно противодействие на вмешателството на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, свързани с общественото здраве, и конкретно при приемането на мерки за ограничаване на тютюнопушенето.

Според национални представителни проучвания 57,9% от младите хора смятат, че трябва да се наложи по-строг и ефективен контрол върху спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места. 48,9% от тях са на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия, като 63,7% не са съгласни децата и подрастващите да виждат реклами на тютюневи изделия на билбордове, транспаранти, плакати по улиците.

Резултатите от изследването сочат, че 80,1% от младите хора са съгласни, че трябва да се премахне незаконната търговия с тютюневи изделия, а над половината от тях (52,3%) искат държавата да спре вмешателство на тютюневата индустрия при изработването и прилагането на политики, отнасящи се до общественото здраве.

днес.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.