COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (486); 29/01 (524 ↑) ; 30/01 (566 ↑) ; 31/01 (612 ↑)

В община Стамболово освобождават от такси децата в предучилищното образование

Всички деца в задължителното предучилищно образование в общинските детски градини в община Стамболово ще бъдат освободени от такси за хранене.
Те ще се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси от родителите на дейностите по хранене на децата от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Това каза кметът на общината Аднан Йълдъз. Решението за освобождаване от такси е прието от Общинския съвет с изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.
Такси няма да плащат децата на четири, пет и шестгодишна възраст. Досега родителите им внасяха по 30 лева такса.
Валери НЕДЯЛКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.