Инспекцията по труда засилва контрола в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“ Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневните трудови договори, напомнят от Дирекцията

Нов живот

Поради установения през годините висок риск, както по отношение на безопасността на труда, така и по използването на недеклариран труд контролът в сектор „Строителство“ остава  засилен. Това съобщиха за „Нов живот“ от Инспекцията по труда в Кърджали.

От Дирекцията допълват, че от началото на месец юни 2021г. се е засилил и контрола в селското стопанство. Основен акцент при проверките е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд.

Важно е земеделските стопани и тютюнопроизводители да знаят, че следва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори, а наемането на работници на еднодневни такива е една от възможностите.

С цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори  е разработен софтуер за предоставяне на образци, които могат да се заявяват както на място в Дирекцията, така и директно в системата.  Самата онлайн програма разполага и с калкулатор, който изчислява автоматично размера на дължимия данък и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която то следва да получи.

От началото на годината, освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневните трудови договори.

При направените 24 проверки, са установени  лица без трудови договори, за които предстои да бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 399 бр., заявени от  30  земеделски стопани основно за отглеждане на ягоди, череши и полски червен пипер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!