В Държавен фонд „Земеделие“ са открити четири „горещи“ телефонни линии За две седмици след отварянето им са подадени 200 запитвания

Нов живот

Предприети са мерки за подобряване на публичността  и прозрачността в работата на дирекциите в Държавен фонд „Земеделие”, отговарящи за Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

Публикувано е „Ръководство на бенефициента“ на сайта Фонда. То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ (накратко договора).

Открити са  четири „горещи“ телефонни линии. В рамките на две седмици от тяхното отваряне са подадени общо 200 запитвания, от които 168  към Дирекция „Договориране по ПРСР“ и 31 към Дирекция „Оторизация на плащанията“. От тях над 120 са обработени от отговорните експерти.

Всички уведомителни писма за непълноти и неясноти /по отношение на подадени молби за   анекси, тръжни процедури, запитвания, проекти през МИГ и заявки/искания за плащане/, вече съдържат имена и контакти на експертите, които ги обработват, с цел максимална публичност и прозрачност, както и възможност да бъдат обсъждани въпроси и неясноти от страна на кандидати/бенефициенти.

С цел максимална публичност и прозрачност за работата на ДФ „Земеделие“ на регулярна база започва да се изпраща информационен бюлетин на електронните пощи на всички кандидати/бенефициенти с информация за напредъка по подмерките. Информацията обхваща текущото състояние на всеки прием, както и обработката на анексите по подмерки. Информационният бюлетин ще бъде качен и на електронната страница на ДФ „Земеделие“ и ще се актуализира на всеки две седмици.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.