COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (23); 02/10 (16 ↓) ; 03/10 (13 ↓) ; 04/10 (8 ↓)

Община Кърджали проучва мнението във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие

Нов живот

Община Кърджали провежда анкетно проучване сред гражданите за нагласите, очакванията и намеренията им във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. Анкетата може да се попълни онлайн на адрес, който може да се види на интернет страницата на общината. Тя е анонимна и ще продължи до 15 септември включително.

Целта на анкетата е общината да получи мнението на обществеността, за да формира обективна оценка при изготвянето на „Анализ за икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Кърджали”. Резултатите от анкетата ще бъдат използвани при изготвянето на аналитичната и стратегическата част на Плана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.