thẻ cashback cầm giấy tờ xe máy hà nội thẻ visa shinhan bank uob vietnam iqoption thanh toán dư nợ thẻ tín dụng vpbank gia vang ngoai tê bảo lãnh đối ứng là gì
COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил: Днес (159); 24/10 (161 ↑) ; 25/10 (167 ↑) ; 26/10 (175 ↑)

Започва ремонт на улици в три села на община Минерални бани

Живко ТЕНЕВ

Четири улици в Минерални бани, Караманци и Сусам ще бъдат ремонтирани по проект. Това информира кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. След проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на предвидените СМР и строителен надзор и осъществен последващ контрол на процедурите от страна на Държавен фонд „Земеделие”, община Минерални бани подписа анекс към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0088-C01 от 02.10.2020 г.

Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнението на проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани”. Предстои благоустрояване на бул. „Васил Левски” и ул. „Юрий Гагарин” в Минерални бани, улица „18-та” в село Караманци и улица „Атанас Райков” в село Сусам.

Проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани” се финансира съгласно Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-7.001-0088-C01/02.10.2020 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!