tim nha dau tu tai chinh kinh nghiệm chơi iq option giao dịch quyền chọn nhị phân. vay tiền nhanh online trong ngày lãi thấp ikili opsiyon siteleri bonus độ
COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (220); 06/11 (218 ↓) ; 07/11 (211 ↓) ; 08/11 (203 ↓)

Общинските съветници от Ардино одобриха бюджетната прогноза на общината за периода 2022 – 2024 г.

Гюнер ШЮКРИ

Общинският съвет в Ардино прие бюджетната прогноза на общината за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. В дневния ред на поредното заседание на местния парламент бяха разгледани 9 точки. Съветниците приеха и решение за закупуване на лек автомобил за нуждите на местната Многопрофилната болница за активно лечение със собствени финансови средства. Той ще се използва за транспортиране на болни, провеждане на консултации със специалисти, за снабдяване с материали, консумативи и други.
Местните парламентаристи одобриха още предложението на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, общината да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект «Ardino and Didymoteicho connected through past and furute“with ARDIKO /“Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“ с акроним АРДИКО/, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 с Водеща организация – Община Ардино – България и партньори: Община Димотика – Гърция и Археология Еврос – Гърция.
И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки за отдаване под наем общинско нежилищно помещение, както и на наеми от общински поземлен фонд на община Ардино и на останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ след разпределението по чл.37и, ал.8 ЗСПЗЗ през 2021/2022 стопанска година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!