COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (456); 28/01 (482 ↑) ; 29/01 (520 ↑) ; 30/01 (561 ↑)

Какво са корпоративните социални иновации?

В търсенето на нови начини за ограничаването на климатичните промени са ангажирани не само правителствата на отделните държави, но и бизнеса, който играе все по-голяма роля в този процес. Едновременно с това, се променя потребителското поведение и се увеличава обема на продаваните стоки, които са произведени чрез екологично устойчиви методи на производство. Засилва се вниманието върху опазването на околната среда, намаляването на изхвърляните отпадъци и все по-често се предпочитат онези бизнес практики и компании, които не само не вредят на природата, но и успешно я защитават и възстановяват.

В това се изразява и същността на корпоративните социални иновации (КСИ), а именно, в споделеното разбиране, че нерешаването на екологичните и социалните проблеми в дългосрочен план ще се трансформира във финансови проблеми за бизнеса. Затова, КСИ са свързани с дизайна и внедряването на модели за предоставянето на продукти или услуги, при които се елиминират социалния и екологичния риск за постигане на устойчивост и конкурентоспособност на фирмите. Съответно, въвеждането на КСИ е свързано с промяна в корпоративното поведение и практики, чрез прилагането на отговорни към околната среда, социално включващи и същевременно финансово привлекателни стратегии за подобряване на тяхната конкурентоспособност в дългосрочен план.

Концепцията за КСИ значително се различава от „корпоративната социална отговорност“, при която бизнесът прави дарения в пари, натура или човешки ресурси за решаването на конкретен проблем на местната общност, напр. облагородяване на обществени пространства, финансиране на социални програми, спонсорство на спортни събития и т.н. КСИ са интегрирани в стратегическите цели на фирмата, управляват се като всяка една инвестиция, имаща за цел постигането на достатъчна възвръщаемост и са базирани на разработването и внедряването на иновации. Водещите компании, въвели корпоративни социални иновации, заявяват или формират своите бизнес цели около възможността да удовлетворят обществените нужди. Например, вместо да произвеждат спортно облекло, те съдействат за изграждането на едно по-здраво общество; вместо да произвеждат хранителни стоки, те осигуряват ресурси за здравословно хранене; вместо да произвеждат софтуер за управление на процеси, те оптимизират използването на природните ресурси. Самоопределянето на дейността на даден бизнес около постигането на конкретна обществена цел фундаментално променя характера на бизнеса.

За реализацията на КСИ са необходими значителни инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност за разработването на нови продукти, които да са печеливши, но едновременно с това да са екологично устойчиви и да намалят

въглеродния отпечатък на промишлеността. Фирмите, които ги въвеждат на пазара, създават редица устойчиви партньорства с неправителствените организации и публичната администрация, т.к. имат общи цели, напр. намаляване на емисиите от парникови газове или противодействие на климатичните промени. Тези компании насърчават вътрешнопредприемаческата активност сред своите служители и подкрепят реализацията на техни жизнеспособни бизнес идеи.

Много от водещите международни фирми вече активно прилагат концепцията за корпоративните социални иновации в своите бизнес модели, по този начин отговаряйки на съвременните предизвикателства, свързани с намирането на решения за подобряване на състоянието на околната среда.

EnvironmentYou

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.