COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (486); 29/01 (524 ↑) ; 30/01 (566 ↑) ; 31/01 (612 ↑)

Общинската организация на Съюза на Офицерите и Сержантите от запаса и резерва в Кърджали направи четиригодишната си равносметка

Нов живот

Членовете гласуваха трети мандат на Председателя пол.Петър Щерев и Секретаря майор Златко Колачев. Избран бе и нов Общински съвет и Контролна комисия. Форумът се проведе на 15.10.2021г. в клуба на организацията.

„Дейността ни през отчетния период протече на фона на динамично променяща се и допълнително усложнена от пандемията на Ковид -19.Особено през последните две години, независимо от това, усилията ни неизменно бяха насочени за постигане на заложените в стратегията за развитие на СОСЗР до 2028 година и Дългосрочната програма на СОСЗР 2019-2028 година”.

„Работихме за увеличаване на членския състав на организацията и нейното функционално укрепване. Търсихме пътища за издигане авторитета на съюза и не на последно място бе разширяване на материалната база и условията за дейност.Продължихме с грижата на хората и за оказване на съдействие за решаване на някой техни проблеми.Отпуснахме, макар и скромна финансова помощ на някой членове на организацията, каза о.з. майор Златко Колачев, секретар на Областната и Общинска организация на СОСЗР – Кърджали

Наши представители участваха в подготовката и провеждането на Първия / през -2018 година /  и  Втория   /2019година/  национални събори на запасното войнство в гр.Казанлък”.

Гласувани бяха насоки за по нататъшната работа на организацията.

Полковник Щерев  връчи от името на Министъра на отбраната орден на подполковник Бойко Бенеков – Председател на Областната организация на СОСЗР. От името на Председателя на ЦС на СОСЗР генерал Златан Стойков бе връчен мемориален знак на СОСЗР на капитан Минчо Гумарев.

Бяха направени предложения по 10-тия конгрес на СОСЗР и избрани делегати за Областната  конференция на СОСЗР – Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.