COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (456); 28/01 (482 ↑) ; 29/01 (520 ↑) ; 30/01 (561 ↑)

ЦИК: Студентите могат да гласуват там, където се обучават

Нов живот

Учениците, студентите и докторантите редовно обучение могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, съобщават от ЦИК.

За целта е необходимо да представят документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя.

Необходима е декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 32-ПВР/НС от изборните книжа), който се предоставя от секционната избирателна секция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.