COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 2 Днес (197); 18/01 (201 ↑) ; 19/01 (206 ↑) ; 20/01 (210 ↑)

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан огледа обект по трансграничен проект

Гюнер ШЮКРИ

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан направи оглед на ремонтните дейности, включени по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България. Водеща организация е Община Ардино, а партньори от гръцка страна са Община Димотика и Археология Еврос. Заедно с него беше и заместникът му Наско Кичуков.

По проекта е изпълнена реконструкция на калдъръмена пешеходна пътека до Дяволския мост. Изградени са две беседки в землището на село Дядовци, едната от които е с чешма в населеното място.

По проекта е приключен четвъртият подобект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Дядовци – Дяволски мост‘.

„Изграждането на туристическата инфраструктура заема важна роля за осигуряване на достъп и привлекателност на недвижимите културни ценности. Усилията на община Ардино в тази насока ще продължат и през следващия програмен период“, заяви кметът инж. Изет Шабан.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.