COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 2 Днес (195); 25/11 (201 ↑) ; 26/11 (206 ↑) ; 27/11 (213 ↑)

Хартата за правата на учениците от СУ „П. Р. Славейков“ бе представена на международен семинар в Люксембург

На международен семинар на тема „Насърчаване младите хора да решават проблеми си без насилие. Медиацията между връстници като пример за добра практика“,  с участници от 15 страни, бе  представена Хартата, създадена по проект „Моите права в моето училище“ (Създаване на Харта за правата на учениците – от ученици за ученици) по проект на Сдружение „Родопея – Балканика“, финансиран  от Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция, програма „Пилотни дейности“ .

От дългогодишното проектно сътрудничество между Сдружението и СУ „П. Р. Славейков“ се роди идеята за създаване на Харта, която да  утвърди личното и социалното развитие на учениците в училищна и обществена среда. Представителката  на Сдружение „Родопея – Балканика“ , Пенка Ууд, запозна участниците в международния семинар в Люксембург с тематичните глави  и съотнасящите се към тях алинеи. Тя сподели, че Хартата се създаде след предварителна  работа по основни правозащитни документи, тридневен тематичен семинар, структуриране на главите, редактирането им и превод на английски, който се извърши от, наградена с първа награда за превод от български на английски, ученичка в училището. На всеки участник в семинара се раздаде Хартата, а участник, който ще бъде обучител на семинар, прие да  я представи на други младежи в Страсбург.

Темата на семинара бе в унисон с основната идея на Хартата – развитието на младия човек в защитена, толерантна и съзидателна среда. На семинара  се  обсъдиха конструктивни начини за  управление на конфликти и начини за мотивиране да участват в осъществяването на медиацията. Споделиха се добри практики на организации, от Финландия, Люксембург,  Нидерландия  и Португалия , които са с богат  опит в областта на медиацията  и преодоляване на тормоза в училище.

Семинарът се реализира  от националната агенция за младежта и програма Еразъм, защото през  последните 20 години най-големият национален проект в Люксембург е  „Медиация на връстници“ , който предоставя необходимите умения за справяне с конфликти без използване на насилие. През 2021 г. започват нов проект „S-Екип: Включете се!“, чрез който  ще реализират дейности за повишаване  чувствителността  относно последиците от насилието и да използват средства преди евентуален конфликт или насилие  да има шанс да се случи.

Медиацията, като средство за мирно разрешаване на конфликти, не е разгърната в училищата в страната, а нуждата от мирното разрешаване на конфликти се налага при нарастващата агресия сред младите хора и преодоляване на негативните нагласи.

Проектното сътрудничество между сдружение „Родопея – Балканика“ и СУ „Петко Рачов Славейков“ ще продължи с други общи проекти, а темата за медиацията е едно от приоритетните им направления.

Източник и снимки: СУ „П. Р. Славейков“

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!