COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (21); 03/07 (25 ↑) ; 04/07 (29 ↑) ; 05/07 (34 ↑)

Регионалната библиотека в Кърджали спечели проект „Контаминации на реалности“

 Лили Петрова

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” в Кърджали спечели проект: „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства 21” на Национален фонд „Култура” към Министерството на културата, на стойност 14 935,00 лв., сподели директорът на библиотеката Елисавета Кехайова на пресконференция с медиите. Проектът е добре структуриран, с отлична комуникационна стратегия и подробен план за популяризирането на резултатите. Ориентиран предимно към младежка публика в област Кърджали и имащ за партньори трите най-големи училища в областта, той има много силен образователен аспект и се предлага за финансиране, се казва в одобряващото проекта писмо от Национален фонд „Култура”.

Представени бяха целите и концепцията на проекта да се насърчава създаването на творчески продукти в областта на визуалните изкуства,  да се осигурява достъп до тях, да се привличат нови аудитории, да се осигурява динамична среда за създаване и представяне на съвременни, иновативни форми на изкуство. И да се създават интерактивни механизми за по-активното въвличане на публиката в дигитална и публична среда, включително и в по-нетрадиционни пространства.

Избрахме да го наречем „Контамина̀ции на реалности”, подчерта Елисавета Кехайова, защото тази дума предава най-точно, кратко и синтезирано цялостния замисъл, който вложихме в проекта. А именно да обединяваме различни дигитални и визуални средства, елементи, похвати в духа на новото време, които взаимно да се проникват, да размиват границите и да водят до ново качество на комуникационен  продукт, да представят повече реалности, стилове, умения, нагласи и модели на живот, както и да се търси тяхната пресечна, алтернативна, паралелна изразност с повече спонтанност, естественост и въвличане на публиката в творческия процес.

Проектът си поставя за задача и да насърчава творческо, гъвкаво, адаптивно мислене за изразяване на идеи с различни графични елементи и инструменти, развиващи творческата свобода и търсещи пресечните визии между изкуство и технология, създаващи  нов тип нагласи, подходи умения, креативни инициативи и механизми, необходими за утрешния ден, в който 85% от настоящите професии ще отпаднат.

Комуникационната стратегия и планът за разпространение на резултатите включват широк спектър от дейности, като популяризиране на Digital art творби от родопски автори в дигитална и публична среда, изложба с идейни контрапункти, с интерактивна визия – във виртуален вариант и в публични среди. Включва и алтернативни форми на обучение – интензивни обучителни уоркшопи и киберлаборатории за тийнейджъри за създаване на визуални продукти с нови технологии и овладяване на умения по графичен дизайн, киберсигурност и създаване на видеоинсталации. Планира публичен дебат с учители, IT – специалисти, граждани, партньори и медии, изнасяне на беседи в училищата за придобиване на нови комбинативни цифрови умения и преориентация на концепцията, начина и методиката на обучение на новия „дигиталния ученик” и мястото му в 4-та роботизирана икономика на „Светът утре” с нов участник на пазара на труда.

Партньори на Регионална библиотека по проекта „Контаминации на реалности” по програма „Визуални изкуства” 21 към НФК са: СУ „П. Р. Славейков” – Кърджали; ЕГ „Христо Ботев” – Кърджали; СУ „Отец Паисий” – Кърджали; Софтуерната компания – Netmania IT LTD,  клон Кърджали.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!