COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 3 Днес (486); 29/01 (524 ↑) ; 30/01 (566 ↑) ; 31/01 (612 ↑)

Община Момчилград продава общински земи, върху които има законно построени сгради

Нов живот

Собствениците на сгради върху земя, собственост на Община Момчилград, ще могат да закупят имотите. Идеята е на общинското ръководство, като това дава възможност на собствениците на законно построени сгради с отстъпено право на строеж върху общинска земя да бъдат закупени на основание чл. 35, ал.3 от Закона за общинска собственост.

По-голяма част от имотите за ниско застрояване са построени сгради по силата на отстъпеното право на строеж, предимно през периода 1950 – 1980 година. Община Момчилград е собственик на стотици поземлени имота във всички населени места на територията на общината.

При закупуването на този вид имоти собствениците на сградите, които са ползватели на общинските земи, ще бъдат улеснени в бъдещите си инвестиционни намерения. Най-голямото предимство е, че те няма да плащат, а ще искат само разрешение при право на надстрояване или дострояване на къщите им. Това се отнася също, ако решат да строят допълнителни сгради в границите на притежавания имот като гараж, веранда, лятна кухня и др.

Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс, като подадат заявление до кмета на общината.

Продажбата на имотите се извършват по пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки. Определянето на цената се извършва от независим лицензиран оценител.

Проверка дали даден застроен парцел е общински имот може да се направи в Наредбаа за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград (Глава V , раздел I, чл. 49).

Линк към наредбата: https://www.momchilgrad.bg/bg/naredbi.html

2 Отговори

  1. Анонимен каза:

    А защо Община Кърджали не продава общински земи върху които законно да бъдат построени сгради ?

  2. Анонимен каза:

    Не е много ясно,как върху чужда земя,в случая на Община,е построена „законна“ постройка и как е узаконена?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.