COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (15); 27/11 (15 =) ; 28/11 (16 =) ; 29/11 (16 ↑)

Подкрепят развитието на малки стопанства в общините Кърджали и Стамболово

Нов живот

Местната инициативна група Стамболово – Кърджали 54 дава възможност на земеделски производители да кандидатстват за подпомагане по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проекти могат да представят регистрирани земеделски производители. Минималният стандартен производствен обем на стопанствата им трябва да бъде между 6000 и 7999 евро.

Подкрепят се дейности свързани с модернизация, повишаване на производителността, разширяване на производството, подобряване на предпазарната подготовка на продукцията, създаване на трайни насаждения, десертни лозя, намаляване потреблението на енергия, както и за производството на биоенергия за земеделските стопанства и закупуване на машини.

Крайният срок за приемане на проекти е 17 април. Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово или 54-те села в община Кърджали, включени в „МИГ Стамболово – Кърджали 54”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!