В Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ приключи проект „Ученически практики“

През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“. В проекта участваха   8 ученици от 11а клас  с ръководител Маргарита Милева. Учениците проведоха учебните си практики във   фирма „Герис Консулт“ ЕООД гр.Кърджали.

Всички ученици успешно приключиха работата си по проекта, за което получиха сертификат за проведена практика на реално работно място.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда.

В процеса на работа се  предоставиха повече и по-добри възможности за практика в работна среда. Докосвайки се до реалния бизнес, учениците обвързаха теорията с практиката и  разшириха своите познания и умения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *