COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (15); 27/11 (15 =) ; 28/11 (16 =) ; 29/11 (16 ↑)

Община Кърджали спечели още един социален проект, за близо 1 милион лева ще изгражда Център за лица с увреждания Срокът за изпълнение е 30 юни 2023 година

  • Планиран е капацитет от 30 места
  • Ще се ползва общинска сграда на булевард „Беломорски“

Нов живот

На първоначална пресконференция бе представен поредният проект на Община Кърджали със социална насоченост.

„Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали” ще се изгражда с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  и съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 999 999,88 лева, а срокът за изпълнение е от 2 декември 2021 година до 30 юни 2023 година. Целите и дейностите по проекта представи директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Шерин Сюлейман.

От думите й стана ясно, че основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа на лицата с тежки увреждания чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства .

„Проектното предложение предвижда разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания,вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, с капацитет 30 места, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021г.за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В Центъра ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности,съгласно спецификата и потребностите на целевата група”, каза Шерин Сюлейман.

По думите й в рамките на проектното предложение ще се изгради необходимата социална инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства. За целите на проекта Община Кърджали предоставя сграда общинска собственост находяща се в гр.Кърджали, бул.Беломорски.

Проектните дейности включват  строително – ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, закупуване на транспортни средства, подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на социална услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства за период от 12 месеца, разказа Шерин Сюлейман.

Чрез изпълнение на проектното предложение ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания.

След реализацията на проекта се очаква да се повиши качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността и да им се осигури равен достъп до социалните услуги и участие в живота на местната общност.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!