COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (15); 27/11 (15 =) ; 28/11 (16 =) ; 29/11 (16 ↑)

Община Черноочене удължава с 6 месеца патронажната грижа за уязвими жители

Исмет ИСМАИЛ

Община Черноочене удължава с шест месеца осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания.

Дейностите са възможни благодарение на спечелен Проект  „Патронажна грижа + в община Черноочене” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“, финансирана от Европейския социален фонд.

Поради големия интерес от страна на потребителите, Община Черноочене потвърди предложение на МТСП, с което ще удовлетвори заявените желания на потребителите, за продължаване на подкрепата.

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман подписа допълнително споразумение към Договора, с което се осигуряват средства за удължаване срока на предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица с 6 месеца по двете направления на проекта.

Патронажната грижа в домашна среда се предоставя от 2 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

По направление 1 над 50 потребители ще  получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, информация за риска и превенцията от Covid -19, психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, преодоляване на емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията.

Част от потребителите ще продължат да получават социални и комунално-битови услуги, както и снабдяване с храна, хранителни продукти и медикаменти със средства на потребителя.

По второто направления за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid-19, за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, потребителите и персонала на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в селата Минзухар и Патица ще получават подкрепа до края на месец ноември на настоящата година.

На снимката: Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!