COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (23); 02/10 (16 ↓) ; 03/10 (13 ↓) ; 04/10 (8 ↓)

Обновяват базата на Домашен социален патронаж в Кърджали

Нов живот

Материалната база на Домашен социален патронаж и на Обществена трапезария в Кърджали ще бъде подобрена. За това община Кърджали е подписала договор с Фонд „Социална закрила”, който ще осигури финансирането. Общата стойност на проекта е 35 856 лв. с ДДС, като само 3585 лв. са съфинансиране от общината.

Предвидено е модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане. Това трябва да доведе до подобряване на производствената среда и технологичния процес при приготвянето и повишаване на качеството на храната и намаляване на нейната себестойност. Обновяването ще осигури по-добри и безопасни условия на труд на персонала, приготвящ храната. Целта е потребителите, ползващи социалната услуга, да почувстват промените и да останат доволни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.