COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 2 Днес (156); 17/08 (142 ↓) ; 18/08 (130 ↓) ; 19/08 (118 ↓)

Общинският съвет в Ардино одобри процедура за продажба на 33 урегулирани поземлени имоти

Гюнер ШЮКРИ

Общинският съвет на Ардино проведе своето редовно заседание. То бе водено от председателя Сезгин Байрям, в присъствието на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, заместника му Неджми Мюмюнходжов и представители от Общинска администрация. Дневният ред на заседанието включваше 23 докладни записки.

С пълно мнозинство общинските съветници подкрепиха направеното предложение на кмета на общината инж. Изет Шабан за включване в годишната програма за управление и разпореждане с имотите  за 2022 година на имоти частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба. Това са 33 урегулирани поземлени имоти (УПИ), които се намират в град Ардино, квартал „Къпина“.

Общинският съвет одобри включването на Община Ардино в Местно партньорство Ардино с партньори НЧ „Родопска искра 1961“ – Жълтуша и фирма „СОЛАК М.С“ ООД село Бял извор. Местните парламентаристи одобриха още Община Ардино да бъде представляващ създаденото Местно партньорство Ардино, като водещ партньор в Местно партньорство Ардино и кандидат за представяне на проект за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съвместно с Местно партньорство Неделино.

По време на юнското заседание общинските съветници приеха и решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. От 1 юли 2022 г. за посещение на Дяволския мост на река Арда и тракийското светилище „Орлови скали‘ край Ардино се въвежда годишна абонаментна посетителска карта на стойност от 30 лева. А за посещение само на един от тях, стойността на абонаментната годишна карта е 20 лева. Входна такса в размер на 3 лева ще заплащат студентите и учениците при посещение на Дяволския мост на река Арда. В сила остава входната такса от 5 лева за посетители. А за деца до 7-годишна възраст не се заплаща такса.

От началото на месец юли за ползване на въжена атракция на Курортно-туристически комплекс „Белите брези“ край Ардино ще се заплаща такса в размер, както следва: Първи кръг с трудност на преминаване – 5 лева, Втори и трети кръг с трудност на преминаване – 10 лева. Деца до 7-годишна възраст не заплащат такса за ползване на съоръжението с първо ниво на трудност на преминаване. За ученици и студенти таксата е 3 лева за първи кръг с трудност на преминаване и 5 лева за втори и трети кръг.

Местните парламентаристи дадоха съгласие да се извършат необходимите компенсирани промени между отделните обекти от поименния списък в Програмата за капиталови разходи за 2022 година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!