COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (23); 02/10 (16 ↓) ; 03/10 (13 ↓) ; 04/10 (8 ↓)

Обявиха нова защитена местност край Свиленград

Нов живот

Защитена местност – „Сладун“ е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, съобщиха от МОСВ.

Местността се намира в землището на село Сладун, община Свиленград и в нейните пасища с площ над 1700 декара се запазват балканските находища на два анатолийски вида растения Азнавурова мащерка (Thymus aznavourii Velen.), Хаускнехтово звездиче (Dorycnium haussknechtii Boiss). Азнавуровата мащерка е вписана в приложение I на Бернската конвенция.

В границите на защитената местност се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство и прокарване на нови пътища, внасяне на неместни видове и проучване и добив на подземни богатства.

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Хасково трябва да впише новата защитена територия в кадастралните карти и регистри на землището на село Сладун.

 

МОСВ

Вписва се и в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ. Предложението за обявяване и снимките са на д-р Стоян Стоянов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.