COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (25); 28/09 (27 ↓) ; 29/09 (27 ↓) ; 30/09 (25 ↓)

От 21 юли влиза в сила забрана за обработката на пасища след 11:00 часа в Хасковско

Нов живот

Заповед за забрана на обработката и почистването на пасища след 11:00 часа издаде областният управител на Хасково Катя Панева. Тя е в сила в периода от 21 юли 2022 г. до 15 септември 2022 г. и кореспондира със заповед на областния управител, издадена в края на март месец тази година, с която времето от 1 април до 15 ноември е определен за пожароопасен сезон в горските територии на област Хасково.

Настоящата заповед е във връзка с риска от пожари, поради много високите температури по това време на годината, продължаващата жътвена кампания и други свързани дейности.

В нея областният управител нарежда на кметовете  при обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари, своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

Те трябва да повишат вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места.

Вменява им се освен това да създадат организация за участието на населението при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи. Структурите на МВР ще следят за изпълнението на заповедта, се уточнява в прессъобщението.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.