COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (21); 30/09 (20 ↓) ; 01/10 (17 ↓) ; 02/10 (13 ↓)

Пореден успешен проект за Златаровци

В гимназията по туризъм приключи успешно проект “Цветове на приятелството“, реализиран през учебната 2021/2022 година.

Проектът “Цветове на приятелството“, бе финансиран по конкурсна процедура към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и най-вече, бе насочен към ефективна образователна интеграция и пълна социализация на учениците. Благодарение на съвместните дейности между СУ „Антим I“, гр. Златоград и  Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Кърджали, се създаде създаде атмосфера на приятелство и доверие в общуването между  ученици от различни етнически произход, опозна се културното многообразие и  се наложи разбирането за важността на образованието като ценност. Четиридесет ученици от двете училища бяха обучени за ученици- наставници и  подобриха социалните си умения.

През изминалата една година, в  гимназията се проведоха дейности по различни видове модулите, а именно -„Информираност и публичност“ „Културна лаборатория“,„ Богатствата на различията и хармонията на единството“,„Анатомия на отношение“  и „Силата на добротворечеството“. Осъществиха се и множество  разнообразни мероприятия. Реализирането на всички проектни дейности бяха под ръководството на Георги Гарабедян- старши учител по професионална подготовка и Веселина Маренска- старши учител по математика и информационни технологии.

Директорът на гимназията инж. Марияна Стратиева, връчи на всички участници в проекта сертификати, като им пожела да бъдат все така  успешни и ползотворни в работа си и дано съвместното сътрудничество в обмена на добрите практики бъде една изградена традиция.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.